slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Obisk predstavnikov češkega inšpektorata za naravo

Objavljeno 23. 9. 2015 v Novice
Obisk predstavnikov češkega inšpektorata za naravo

Dne 23.9.2015 je projektna ekipa gostila dva predstavnika češkega inšpektorata za naravo (Czech Environmental Inspectorate, Nature protection department, http://www.cizp.cz/Departments-of-CEI/Nature-protection). Uvodoma je srečanje potekalo v Orlovi sobi v Kočevski Reki, kjer smo gostom predstavili projektno območje, projektne aktivnosti ter posamezne partnerske organizacije. Sledil je celodnevni ogled projektnega območja, na katerem se nam je pridružila revirna gozdarka ZGS Mirjam Mikulič, odlična poznavalka območja in lokalne problematike. Najprej smo si z vožnjo s čolni po Reškem jezeru ogledali habitat orla belorepca, predstavili načrtovane aktivnosti ter predebatirali načrte za celovit razvoj kraja kot ekskluzivne, naravi prijazne turistične destinacije. Vožnjo s čolni nam je popestril prav orel belorepec, ki je sprva brezskrbno posedal na smreki nad jezerom, nato pa odjadral navzgor po pobočju. Nato smo se odpravil proti Borovcu oz. Dragi, kjer smo si ogledali habitat gozdnega jereba ter predstavili načrtovan aktivnosti oz. ukrepe za izboljšanje habitata (vzdrževanje grmišč in gozdnega roba). Predstavili smo transketno metodo popisa gozdnega jereba, kjer smo se strinjali, da je izjemno zahtevna in za dobre rezultate terja izkušenega popisovalca. Sledil je sprehod po Borovški naravoslovni poti (http://life-kocevsko.eu/borovska-naravoslovna-pot/), ki poteka pod pragozdom Krokar. V robnem pasu pragozda smo gostom predstavili tarčni vrsti belohrbtega in triprstega detla, pomen pragozda kot habitata za ogrožene vrste ter pomen odmrle lesne mase. S pomočjo pametnega telefona ter prenosnega zvočnika smo jim pokazali metodo za popisovanja detlov. Sprehod so nam popestrili gamsi ter čudoviti razgledi na Kolpsko dolino. Teren smo preko Osilnice in Kostela s pogledom na obsežne varovalne gozdove zaključili v Kočevju.