slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Predstavitev projekta LIFE Kočevsko na delavnici o Programu upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2015-2020.

Objavljeno 6. 5. 2015 v Novice
Predstavitev projekta LIFE Kočevsko na delavnici o Programu upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2015-2020.

Predstavniki ZGS in ZRSVN smo se udeležili delavnice o Programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2015-2020 za sektorja gozdarstvo in lovstvo. Osnovni namen programa upravljanja je opredeliti za obdobje 2015–2020 izpolnjevanje obveznosti varstva posebnih varstvenih območij – območij Natura 2000, ki jih nalagata Republiki Sloveniji Direktiva o pticah in Direktiva o habitatih. S programom upravljanja se tudi podrobneje opredeljujejo varstveni cilji in ukrepi na območjih Natura, pa tudi pristojni sektorji in odgovorni nosilci za izvajanje varstvenih ukrepov. Mirko Perušek je v sklopu delavnice vsem prisotnim predstavil projekt LIFE Kočevsko kot primer dobre prakse pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za ohranjanje ugodnega stanja kvalifikacijskih vrst in HT na območju Natura 2000 Kočevsko