slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Iščejo se hrošči!

Objavljeno 18. 8. 2015 v Novice
Iščejo se hrošči!

Habitatna drevesa ter odmrla lesna masa predstavljajo nenadomestljiv habitat za številne ogrožene vrste ptic, netopirjev, malih sesalcev, žuželk, gliv in lišajev. Po nekaterih ocenah naj bi bila kar tretjina vseh evropskih gozdnih vrst v svojem življenjskem ciklu neločljivo povezanih z odmrlim in odmirajočim drevjem. Najštevilčnejša, vendar pogosto prezrta skupina gozdnih živali so hrošči, ki so pomembni bioindikatorji oz. pokazatelji stanja v gozdnem prostoru. Projektno območje Kočevsko je eno izmed ključnih območij za varstvo redkih in ogroženih hroščev v Sloveniji, zato vse ljubitelje narave vabimo, da svoja opažanja teh živali zabeležijo, živali poslikajo in nato opažanja vnesejo v spletni portal www.sporocivrsto.si, kjer najdejo tudi enostavna navodila in opise iskanih vrst hroščev.