slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Srečanje projektnih partnerjev v novembru 2014

Objavljeno 5. 11. 2014 v Novice

V torek, 4.11.2014 je potekalo srečanje projektnih partnerjev na delovnem sestanku pri partnerju ZRSVN Ljubljana, kjer smo uskladili tekoče operativne zadeve in osnove vsebinskega poročanja, ter načine in pravila prenosa informacij med partnerji. Pregledali smo, ali so bili sklepi s Kick-off sestanka že realizirani in se dogovorili o sistemu in terminskem planu finančnega poročanja vodilnemu partnerju Občini Kočevje, kar bo v prihodnosti bistveno prispevalo k učinkovitejšemu vodenju projekta.