slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Nerazvrščeno

GALERIJA IZBRANIH FOTOGRAFIJ – TARČNE VRSTE

Objavljeno 15. 10. 2015 v Nerazvrščeno

Izključne avtorske pravice za vsa dela, ki so bila izbrana na javnem fotografskem natečaju »Kočevsko – sožitje z naravo«, so v celoti avtorsko delo sodelujočega.

Avtorji fotografij z oddano prijavo soglašajo in potrjujejo, da lahko organizator razstave uporabi njihova avtorska dela, ki jih je žirija uvrstila v izbor fotografij, za uporabo v svojih publikacijah, spletnih straneh in/ali v katerem koli promocijskem materialu povezanem z dejavnostjo projekta LIFE Kočevsko ter drugimi rednimi dejavnostmi vseh partnerskih organizacij brez predhodnega dovoljenja avtorja. Pridružujemo si pravico do objave posameznih fotografij z navedbo avtorja/ev v katerem koli mediju za namene promocije projekta. Ljudska univerza Kočevje bo nagrajene fotografije uporabila za promocijo projekta v tiskanih in digitalnih medijih, za predstavitev projekta na koledarju za leto 2016 in 2017, za pripravo razglednic z motivi tarčnih vrst, za oblikovanje zloženk, oblikovanje promocijskega bloka ter drugih promocijskih gradivih, na razstavah in na spletni strani projekta (www.life-kocevsko.eu)  ter facebook profilu projekta (https://www.facebook.com/LIFEKocevsko).

Izbrane fotografije so predmet posebnega dogovora med organizatorjem in avtorjem. Avtorji se strinjajo, da bodo fotografije objavljene v digitalnih in tiskanih medijih in ne bodo upravičeni do posebnih dodatnih honorarjev.