slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Izobraževalni dan gozdarjev ZGS OE Novo mesto, KE Podturn

Objavljeno 14. 11. 2014 v Novice
Izobraževalni dan gozdarjev ZGS OE Novo mesto, KE Podturn

Izobraževanje zaposlenih gozdarjev, njihovo dobro poznavanje živalskih vrst, ekoloških zahtev posamezne vrste ter njihovih habitatov so ključne determinante, na podlagi katerih lahko še uspešnejše usmerjamo razvoj gozda.

Temu bo namenjen niz izobraževanj in terenskih delavnic, ki jih bomo pripravili za gozdarje, za izvajalce del v gozdovih, za lovce in druge…

Prvi v nizu (14.11.2015) – izobraževalni dan za zaposlene gozdarje na ZGS OE Novo mesto, in sicer zaposlenih gozdarjev na krajevni enoti Podturn.

Prisotnim gozdarjem so Marjan Grah (ZGS OE Novo mesto), Mirko Perušek (ZGS OE Kočevje) Andrej Hudoklin in Denis Žitnik (oba ZRSVN OE Novo mesto) podrobno predstavili projekt Life Kočevsko ter jih seznanili s poudarki – konkretnimi naravovarstvenimi akcijami, ki jih bo v času trajanja projekta udejanjal ZGS. Gozdarji so na zanimiv način spoznali tarčne vrste projekta ter se seznanili z njihovimi ekološkimi zahtevami, habitatom ter izvedeli za vrsto ukrepov, ki jih bomo za zagotavljanje ugodnejšega stanja tarčnih vrst izvedli v okviru projekta.