slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

KICK OFF srečanje in tiskovna konferenca

Objavljeno 17. 10. 2014 v Novice
KICK OFF srečanje in tiskovna konferenca

Dne 16. in 17. 10 2014 je Občina Kočevje kot vodilni partner v projektu LIFE Kočevsko: LIFE 13/NAT/SI/000314 organizirala uvodno dvodnevno Kickoff srečanje projektnega partnerstva, ki je potekalo v neposredni bližini Kočevskega jezera v prostorih Turističnega kompleksa Jezero. Srečanja so se udeležili predstavniki vseh sodelujočih partnerjev, ki so podrobneje predstavili svoje organizacije ter njihovo vlogo v projektu. Dogovorili so se o osnovnem konceptu finančnega poročanja ter postavili izhodišča za oblikovanje spletne strani in celostne grafične podobe. S pomočjo zunanjih strokovnjakov smo pripravili osnutke za izdelavo podrobnega procesno komunikacijskega načrta za celoten čas izvajanja projekta, imenovali člane upravnega in strokovnega odbora ter predstavili konkretne delovne načrte za izvedbo predvidenih projektnih aktivnosti.

V okviru Kickoff srečanja je 17.10. potekala tudi tiskovna konferenca, na katero so bili povabljeni predstavniki različnih lokalnih medijev in širše. Novinarje, ki so prejeli osnovne info liste o projektu, je uvodoma pozdravila kočevska podžupanja in vodja projekta Life Kočevsko Lilijana Štefanič, ki je na kratko predstavila vsebine in cilje projekta. Predstavniki projektnih partnerjev, dr. Darij Krajčič, direktor Zavoda za varstvo narave Slovenije, vodja sektorja za strokovne zadeve na Zavodu za gozdove Slovenije, mag. Živan Veselič, vodja ZGS OE Kočevje, mag. Bojan Kocjan ter direktorica Ljudske Univerze Kočevje, Maja Rupnik, so bili v nadaljevanju konference predstavnikom sedme sile na voljo za pojasnila in odgovore na različna vprašanja.