slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

LIFE v gozdovih – izobraževanje gozdarjev kot ključna aktivnost za izvajanje ukrepov za vrste Natura 2000 v gozdovih

Objavljeno 23. 10. 2018 v Novice
LIFE v gozdovih – izobraževanje gozdarjev kot ključna aktivnost za izvajanje ukrepov za vrste Natura 2000 v gozdovih

LIFE tednu – nizu osveščevalnih in predstavitvenih aktivnosti projekta LIFE Kočevsko smo v mesecu oktobru dodali še en pomemben dogodek, in sicer izobraževalni dan namenjen zaposlenim gozdarjem na Zavodu za gozdove Slovenije, Območni enoti Kočevje.

»LIFE v gozdovih », kot smo ga poimenovali smo pripravili v torek, 16. oktobra, v večnamenskem prostoru ZGS; temu je v nadaljevanju sledil terenski del.

56 udeležencem izobraževanja, pri katerem so sodelovali tudi vsi partnerji projekta, smo ponovno predstavili najpomembnejše vsebine Nature 2000, pobliže predstavili območje Natura 2000 Kočevsko s kvalifikacijskimi vrstami ter habitatnimi tipi, ki ga določajo, ter se nato osredotočili na naravovarstvene ukrepe oz. ukrepe v gozdu za vrste Natura 2000, ki smo jih izvedli v sklopu projekta LIFE Kočevsko. Razvili smo aktivno diskusijo s pomočjo katere smo naredili evalvacijo posameznega ukrepa ter se dogovorili o implementaciji posameznih ukrepov za vrste Natura 2000  v delo gozdarjev v prihodnje.

Po končanem teoretičnem delu izobraževalnega dne smo se odpravili na teren. V širši okolici Kočevske Reke smo si ogledali tri opazovalnice vzpostavljene ob Reškem jezeru (namenjene opazovanju orla belorepca ter narave jezera) ter prehranjevalno ograjo namenjeno izboljšanju habitata gozdnega jereba na območju Mokrega potoka v GGE Briga.

 

Novico pripravili sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije, OE Kočevje

Foto: arhiv ZGS LIFE Kočevsko