slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Vodni dnevi 2017

Objavljeno 15. 11. 2017 v Novice
Vodni dnevi 2017

Predstavniki Zavoda RS za varstvo narave smo se v mesecu oktobru udeležili dvodnevnega simpozija z mednarodno udeležbo Vodni dnevi 2017, ki ga je v Portorožu organiziralo Slovensko društvo za zaščito voda. Osrednja tema simpozija je bila VODA IN PRILOŽNOSTI.

Simpozij je bil razdeljen na pet aktualnih tematskih sklopov, povezanih s trajnostnim upravljanjem voda, okoljem, pitno vodo in vodnimi viri ter komunalno dejavnostjo in učinkovitim čiščenjem odpadnih voda.

V prvem sklopu predstavitev »Voda in priložnosti« so bili v ospredju voda kot najdragocenejši vir, odnos slovenske družbe do vode in pravni vidiki trajnostnega upravljanja voda, v drugem in tretjem sklopu predavanj »Voda in okolje« ter »Čiščenje odpadne vode«, pa so bili predstavljeni okoljski vidiki in problematika odpadnih voda z okoljskega in naravovarstvenega vidika.

Vodja OE Ljubljana na Zavodu RS za varstvo narave Gregor Danev je predstavil naravovarstveni pomen biodiverzitetno bogatega kraškega podzemlja z jamami in brezni, človeško ribico in ostalo jamsko favno. Opozoril je na perečo problematiko onesnaževanja kraškega podzemlja iz naslova neprečiščenih odpadnih voda, intenzivnih virov kmetijstva in nelegalnega zasipanja kraških jam z različnimi odpadki, ki ima lahko pogubne posledice za podzemlje in opozoril na ugotovljeno slabo stanje kraškega podzemlja na Kočevskem polju (izsledki projekta LIFE Kočevsko).

Predstavitev je dostopna tukaj.