slen
LIFE13 NAT/SI/000314
Novice

Delavnica »Stanje gozdarstva in lovstva na Kočevskem«

Objavljeno 18. 3. 2015 v Novice
Delavnica »Stanje gozdarstva in lovstva na Kočevskem«

Dne 18. marca 2015 je potekala druga delavnica v seriji več sektorskih delavnic, ki jih bomo izvedli v mesecu marcu in aprilu z namenom, da zberemo interese, vidike in predloge ključnih sektorjev na območju. Delavnice se je udeležilo preko 40 udeležencev, predvsem iz sektorjev gozdarstvo, lovstvo in varstvo narave.

Projektni partnerji smo udeležencem poleg splošnih informacij o samem projektu predstavili strokovno študijo o stanju gozdov in divjadi na projektnem območju Kočevsko, ki jo je pripravil Zavod za Gozdove Slovenije, OE Kočevje. Udeleženci so se seznanili z izvedbo konkretnih naravovarstvenih akcij, s katerimi bomo izboljšali habitatne razmere in posledično vzpostavili ugodno stanje za ogrožene vrste koconogih kur (divjega petelina, gozdnega jereba) in detlov (triprstega in belohrbtega). Delo je potekalo v štirih skupinah. Želeli smo, da se udeleženci opredelijo do konkretnih projektnih akcij, prepoznajo ključne sinergije oziroma morebitna nasprotja interesov ter podajo predloge za možne usklajene rešitve.

V zadnjem delu delavnice smo udeležence seznanili z razvojnimi dokumenti regije 2014 – 2020 ter vsebovanimi obstoječimi in načrtovanimi razvojnimi pobudami na območju Kočevskega. S pomočjo udeležencev smo želeli dopolniti oziroma nadgraditi pobude z vidika potencialov, ki izhajajo iz dejavnosti gozdarstva in lovstva.

Delavnica je potekala v sproščenem in pozitivnem vzdušju. Poleg tega, da smo pridobili številna koristna mnenja, je delavnica pripomogla na poti k vzpostavitvi sodelovanja in zaupanja med predstavniki strokovnih institucij in drugimi deležniki z namenom skupnega razvoja območja Kočevsko.

Daljše poročilo o delavnici bo objavljeno v zavihku Gradiva.

2_Gozdarska delavnica_18032015